Koksovna Třinec

slavíme 150 let výroby koksu
1873-2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MNOŽSTVÍ VYROBENÉHO KOKSU
1962 - 2022

0

Ctíme firemní hodnoty

Kvalita

Vyrábíme velmi kvalitní metalurgický koks, který je používán ve vysokých pecích jakožto redukční činidlo, zdroj tepla a nosný a výplňový materiál.

Integrita

Spoluprací tří celků jsme dosáhli dokonalé integrity, soudržnosti a stability nejen v komunikaci, ale především ve výrobě.

Profesionalita

Svědomitou organirací, vykonáváním vysoce odborné činnosti s promyšleným pracovním režimem dosahujeme vysoké produktivity práce.

Zdraví & Bezpečnost

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) je pro nás prioritou. Snažíme se o trvalé zlepšování pracovních podmínek našich zaměstnanců.

Snižujeme CO2

Použitím kvalitní vstupní suroviny a modernizací tehcnologie každoročně splňujeme stále přísnější emisní limity.

Modernizace

V posledních letech jsme prošli rozsáhlou modernizací obou koksárenských baterií a ostatních technologických celků.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Nejmodernější koksovna v Evropě

„rozsáhlou investicí jsme obnovili technologické zařízení provozu včetně pořízení nových obsluhovacích strojů. Baterie tak plní veškeré požadavky nejlépe dostupných technik (BAT) i přísných ekologických limitů,“

Combined ShapeCreated with Sketch.

Jsme dokonalým spojením tří celků

Od důkladné přípravy uhelné vsázky uhlí, přes precizní výrobu koksu s efektivním čištěním koksárenského plynu,
po finální zpracování druhotných surovin.

Koksárenské baterie

Chemie + Uhelná služba

Druhotné suroviny

Combined ShapeCreated with Sketch.

Informace

Fotogalerie

Proces mokrého hašení koksu

Chemická část koksovny

Zpracování druhotných surovin

Spolupracujeme

error: Obsah je chráněn!!